Vilka är Norator?

Norator är Karl-Fredrik Blixt Hagholm och Niklas Rönnberg.

Niklas och Kalle lärde känna varandra 1998 via Linköpings Studentspex, där Niklas arbetade med manuset när Kalle var skådis. De var senare även regissörer ihop.

Kalle

Kalle Kalle är uppvuxen med musik i hemmet då hans far bland annat har jobbat som musiklärare, dirigent för Mölndals Kammarkör, och ordförande för Föreningen Sveriges Körledare. Han har därför länge sysslat med musik. Huvudinstrumentet är piano och sedan tidig tonår har det blivit elektronisk instrumentalmusik i hemmastudion. Tidigare var han del av projektet Studio Symbios .

Den sångliga banan började förstås tidigt med skolkörer och i vuxen ålder har Kalle varit med både i Linköpings Studentsångarförening Lihkören och Operagruppen Figaro. Genom spexet fick sången skolning med hjälp av sångpedagog vilket gjorde suget efter att kombinera musikskaparhobbyn och sångarbanan ännu starkare. Båda projekten inkorporerar därför numera sång i näst intill alla alster.

Musikaliska influenser har alltid varit väldigt varierade och rör sig mellan allt från Beethoven, via Frank Zappa till Slayer, men synthmusik, gammal som ny, har alltid haft en speciell plats i hjärtat.

Textförfattandet har varit en periodvis syssla, som tagit rejäl fart igen genom Norator.

Niklas

Niklas Även Niklas är uppvuxen med musik i hemmet, i form av pianospel, gitarr, klarinett, blockflöjt, oboe och andra "riktiga" instrument. Men tämligen tidigt växte hans intresse för datorer och syntar. I början av 80-talet började hans elektroniska musikkarriär med Vic-20, senare Commodore 64, Atari ST och så småningom PC (först i DOS-miljö och senare i Windows).

Från att ha spelat olika instrument från 9-års åldern har han äntligen funnit sina hjärtevänner bland syntarna, med möjligheten att skapa flera ljud samtidigt, och framför allt att kunna skapa ljud som inte är möjliga att framställa på något annat sätt. Ljudtekniken har kommit naturligt ur arbetet med syntarna, och för all del även ur arbetet med studentradion. Utifrån arbetet med ljudteknik och syntar har även ett intresse för elektronik vuxit sig starkt vilket har lett till ett antal olika effekter och syntar som är hemmabyggda, och... lätt speciella.

Niklas musikaliska influenser har i största delen kommit ur den klassiska musiken (kanske framför allt Sibelius och Bruckner) och den tidiga elektroniska musiken (som Tangerine Dream, Vangelis och Kraftwerk), men samtidigt ur syntpopen från det tidiga 80-talet och mer EBM- och industribetonad musik.

Efter att i många år ha skrivit manus i spexet, har textskrivandet, jämte arrangerandet och ljudskruvandet, i Norator blivit en naturlig del i processen att producera musik.

Creative Commons License
Senast ändrad 2017-11-21 14:43
Valid HTML5